Električne inštalacije

 

Izvajamo električne inštalacije pri gradnji in obnovi stanovanjske hiše in v poslovnih prostorih:

 

  • električne inštalacije za moč in razsvetljavo, vgrajeno v zid in beton v instalacijske cevi in položene nadgradno v inštalacijske in parapetne kanale
  • elektro razdelilne omarice z varovalkami
  • montaža električnih vtičnic, stikal in priključkov gospodinjskih in drugih porabnikov
  • senzorska zunanja in notranja razsvetljava
  • pametna inštalacija v stanovanjski hiši in poslovnem objektu
  • strelovod in ozemljitev
  • meritve električnih inštalacij, strelovoda in ozemljitve z izdajo poročila
  • izdaja ustreznih soglasij in potrdil za našo izvedbo in vgrajene materiale

Justin storitve, d.o.o.

Videm 38c
1262 Dol pri Ljubljani

Telefon:  041 772 710
                 Darko Justin


Kontaktirajte nas >